logo-mini
گروه را مرور کن پله سازه میانی

پلکان محور میانی یکی از بهینه ترین پلکانهای موجود است که به دو دسته ستون فقراتی و سازه میانی تقسیم می شود. این پلکان علاوه بر دید بسیار زیبا و درصورت طراحی درست، رفت و آمد بسیار خوب و راحتی را برای استفاده کنندگان ممکن میسازد و با متریال های مختلف ساخته میشود.