logo-mini
گروه را مرور کن پله فرار

روند رو به رشد جمعیت، پیدایش ساختمان‌های بلند و تبدیل خانه‌های ویلایی به آپارتمان‌های چند طبقه، ضرورت نیاز به راهی برای خروج ایمن مخصوصا برای ساکنان طبقات بالایی ساختمان ها را امری اجتناب ناپذیر کرده است.