logo-mini

آشنایی با تشخیص پله در نقشه و علائم مورد استفاده آن

آشنایی با تشخیص پله در نقشه و علائم مورد استفاده آن

پله، یکی از مهم ترین اجزا در ساختمان است. عدم آشنایی با پله باعث می شود که حتی مهندسان هم در خواندن نقشه پله اشتباه کنند. به همین جهت در این نوشتار با پله ها و علائم آن در نقشه آشنا خواهیم شد.

به طول کلی در نقشه های ساختمانی پله ها به سه شکل ترسیم می شوند. این سه شکل عبارتند از

  • پلان
  • برش
  • نما

در هر کدام از این اشکال، می بایست با اجزای پله آشنا باشیم. این اجزا عبارتند از:

تعداد پله

نقشه پله

بعد از این که پله ها را در نقشه دیدیم، مهم ترین نکته تعداد پله ها است.

تعداد پله دقیقا به اختلاف ارتفاع بین دو سطح بستگی دارد. به همین دلیل هرچه ارتفاع طبقه زیادتر باشد تعداد پله ها بیش تر خواهد بود.

حال اگر ارتفاع ثابت باشد.

مثلا اختلاف بین دو سطح ۳ متر باشد (به صورت ثابت). آن گاه هرچه تعداد پله ها بیش تر باشد، ارتفاع هر تک پله کم تر خواهد بود.

معمولا بین هر دو طبقه در ساختمان های مسکونی بین ۱۶ تا ۲۰ عدد پله داریم.

نکته ی مهم در تعداد پله: همیشه و همواره برای شمردن تعداد پله ها در نقشه، باید تعداد خط ها را بشماریم. این نکته بسیار حائز اهمیت است. بعضی این نکته را نمی دانند و اشتباها در نقشه تعداد فاصله ها بین خط ها را می شمارند و به همین دلیل تعدادی که می شمارند یک عدد کم تر درمی آید.

طرز شمردن صحیح پله را می توانید در تصویر بالا مشاهده نمایید.

کف پله

نقشه پله

دومین جزء مهم در پله، کف پله است.

کف پله، سطحی است که پای انسان روی آن قرار گرفته و تعداد کف پله ها، به تعداد پله ها بستگی دارد. معمولا تعداد کف پله ها در پلان، همیشه یک عدد کم تر از تعداد پله ها ترسیم می شود.

به همین دلیل می گوییم که در پلان برای شمارش پله ها نباید کف پله ها را شمرد.

دلیل این امر این است که آخرین کف پله، با سطح بالاتر یکی است.

اندازه کف پله، بایستی به اندازه طول پا باشد. معمولا این اندازه بین ۲۲ تا ۴۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود.

ارتفاع پله

نقشه پله

به فاصله عمودی میان کف پله های دو پله متوالی، ارتفاع پله گفته می شود.

این فاصله نه باید به اندازه ای زیاد باشد که پاها خسته شود.

و نه به اندازه ای کم که مجبور باشیم برای یک متر ارتفاع به تعداد بسیار زیادی پله استفاده کنیم.

این ارتفاع بسته به نوع کاربری متفاوت بوده و اندازه آن از ۱۲ الی ۲۰ سانتی متر تغییر می کند.

شيب يا زاويه ى پله

نقشه پله

شیب پله به نسبت ارتفاع به کف پله بستگی دارد. بدین صورت که هرچقدر ارتفاع پله کم تر و کف پله بیش تر باشد، شیب پله کم تر خواهد بود.

عکس این قضیه نیز صادق است.

هرچه ارتفاع پله بیش تر و کف پله بیش تر باشد، شیب پله بیش تر خواهد بود.

اگر بخواهیم استاندارد را در نظر بگیریم، شیب پله معمولا در ساختمان های مسکونی حدود ۳۰ درجه می باشد. در جدول زیر، با توجه به ارتفاع و کف پله می توان زاویه شیب پله را یافت:

نقشه پله

طول پله

نقشه پله

به طول افقی یک پله، طول پله گفته می شود. به عبارت دیگر، جمع کف پله های حساب شده با در نظر گرفتن یک پله کم تر.

گونه پله

نقشه پله

سطح یا سطوح کناری پله، گونه پله نام دارد.

عرض پله

نقشه پله

فاصله میان گونه های پله، عرض پله نام دارد. اندازه عرض پله ها، با یکدیگر مساوی نیست.

این فاصله بسته به عملکرد و تعداد استفاده کنندگان از آن میان ۶۰ سانتی متر تا چندین متر تغییر می کند.

عرض پله در ساختمان های مسکونی از ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر متغیر بوده و این اندازه در پله های زیرزمین و هم چنین پله هایی که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند، حدود ۹۰ تا ۱۰۰ سانتی متر می باشد.


نظر بدهید

*

code