logo-mini
معماری اسلامی

معماری اسلامی

Share

معماری اسلامی

معماری یا مهرازی يعنی ارائه بهترين راه حل، چه استفاده از راه‌حل‌های گذشته،

چه خلق راه‌حل جديد برای رسيدن به هر هدفی.معماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدیست.

معماری اسلامی معماری بیزانس با مشخصه قوس های گرد، طاق ها و گنبدهایش، تأثیر مهمی بر معماری اسالمی اولیه داشت.

فرم های زیادی از مسجد در مناطق مختلف جهاناسلام پدید آمده اند.

گونه های جالب توجه مسجد شامل مساجد اولیه عباسی، مساجد Tشکل، مساجد گنبد مرکزی آناتولی می شود. سبک های اولیه در معماری اسالمی، مساجد باطرح عربی یا ستون دار را در سلسله امویان را ایجاد کردند.

این مساجد از یک نقشه مربع یامستطیل با حیاط بسته و شبستان مسقف پیروی می کنند. اکثر مساجد ستون دار اولیه سقفهای تخت در شبستان داشتند که به تعداد زیاد ستون و تکیه گاه احتیاج …….

دانلود فایل pdf

 


نظر بدهید