logo-mini
بلاگ

در این قسمت آخرین و بروز ترین مطالب معماری ,پله,ابعاد و استانداردها و هم چنین کتب مرتبط معرفی وارایه می شود.

  بایگانی آرشیو ها برای معماری پایدار و شاخصه های آن

معماری پایدار و شاخصه های آن

مفهوم پایداري در معماري این نیست که بناهایی خلق کنیم که صرفاً عمر زیادي را سپري کنند چون یک بنا با عمر چندین صد ساله با نیازهاي زمان حال هماهنگی ندارند.  معماري هایی را می توان پایدار نامید که به نیازهاي زمان حال خود پاسخگو باشد.  با کمی تأمل و مطالعه در بناهاي سنتی در می یابیم که […]

بیشتر بخواند